01.

varumärke & strategi

Att bygga ett varumärke handlar i grund och botten om skapa en stark identitet. Vad står du för som företag? Hur uttrycker du dig? Hur känner man igen dig? Både nya och etablerade företag behöver arbeta med sitt varumärke. För att få ut en ny produkt på marknaden behöver du se till att attrahera rätt målgrupp. På samma sätt som du ställer krav och har önskemål om hur en partner ska vara, ställer kunderna krav på dig som företag för att de ska välja dig och inte konkurrenten. För att bli framgångsrik både hos en partner och hos sina kunder är detta inte en insats man gör en gång, utan något man behöver arbeta med varaktigt för att underhålla. Därför är det också högst relevant att som etablerat företag se över sitt varumärke och vad det kommunicerar till dina kunder. Din och dina kunders relation har all potential att bli långvarig, om du vet hur du ska ta hand om den.


Varumärkes- & Kommunikationsplattform

En varumärkes- och kommunikationsplattform svarar på frågorna: Varför finns vi? Hur ska vårt varumärke kännas och upplevas? Vad gör vi för skillnad? För att kunna bygga ett starkt varumärke behöver vi definiera vem du eller ditt företag är och vad som gör en unika. Exempel på innehåll:

 • Vision/mission/affärsidé
 • Kärnvärden
 • Personlighet
 • Positionering
 • Varumärkeslöfte
 • Visuell identitet
 • Tonalitet
 

Kommunikationsstrategi

I kommunikationsstrategin formuleras målen för kommunikationen. Målen får tillsammans med varumärkes- och kommunikationsplattformen avgöra VAD vi ska kommunicera, till VEM, VAR och HUR. Vilken är t ex målgruppen? Var når vi den bäst och hur får vi dem att lyssna? Exempel på innehåll:

 • Budskapsformulering
 • Målgruppsanalys
 • Val av kanaler
 • Aktivitetsplan

Upplägg & Priser

Min strategi går alltid ut på att göra maximalt av minimalt. Dvs även du som småföretagare ska kunna känna att du har råd att investera i en kommunikationsinsats. Eftersom jag enbart jobbar med varumärken och projekt jag tror på vill jag också gå in och ta en risk. Därför erbjuder jag dig som småföretagare möjligheten att dela upp betalningen månadsvis. Hör av dig och berätta om dina behov så tar jag fram en offert!