Corporate social responsibility, media & it

Om det är någonting en kommunikatör behöver vara riktigt bra på så är det att behärska många områden. Som kommunikatör är det viktigt att snabbt kunna sätta sig in i en ny situation, analysera och bryta ned den till lättillgänglig information. Under åren som gått har jag upplevt kontraster i många olika bemärkelser. Jag har kombinerat stora och små arbetsplatser, hoppat från kommersiell TV till verkligaste verkligheten bland utsatta barn i Indien. Så vad har jag som ingen annan har? 


 

Rädda barnen

Uppdrag

Min tjänst var uppdelad på två avdelningar. Mitt första ansvarsområde var som projektledare för kommunikationen kring samarbetet med internationella Save the Childrens största samarbetspartner IKEA. Förutom att ta fram kommunikationsstrategin och leda 16 kommunikatörer globalt i arbetet med att få ut kommunikationen kring samarbetet, arbetade jag som ansvarig för den globala hemsidan savethechildren.net/ikea och med att ta fram kommunikationspaket med artiklar och pressmaterial som alla kunde använda i sitt arbete. Den viktigaste uppgiften var att få ut kommunikationen kring den årliga Soft Toy kampanjen, som gått av stapeln varje år sedan 2003 under november och december i alla IKEA varuhus världen över.

Mitt andra ansvarsområde var som ansvarig copywriter för Rädda Barnen Sveriges interna och externa kommunikation på fundraisingavdelningen. Mitt huvudansvar var där att sätta upp nya rutiner för återrapportering från våra projekt ute i länderna, som företag finansierar. Som en del av det tog jag fram nya koncept för kommunikationen där jag anpassade traditionella års- och halvårsrapporter till digitala kanaler där film och rörlig media blev en viktig del, vilket jag själv tog fram konceptet för och producerade inhouse.

Resultat

 Jag fick väldigt bra respons för hur jag samarbetat med andra för att sätta upp nya rutiner för återrapportering från projektet, vilket ledde till en ökad effektivitet och minskade ledtider både på huvudkontoret och ute i projektländerna. Jag fick också väldigt bra reaktioner på en rörlig bildpresentation som jag gjorde för Rädda Barnens samarbetspartner Accenture. Presentationen lades upp på deras interna webb och genererade högsta resultat någonsin i antalet besökare. Dessutom fick presentationen högsta betyg av användarna för lättillgängligheten i innehållet.

När det kommer till IKEA samarbetet lyckades jag vända trenden med att IKEA ofta valde UNICEF framför Rädda Barnen när det gällde material till press. Ett toolkit jag tog fram bidrog till att IKEA vände sig till Rädda Barnen allt oftare i fråga om kommunikationsmaterial och Rädda Barnens utrymme i media ökade. 


IKEA Foundation

Uppdrag

Att få fler att känna till vad IKEA Foundation gör genom att arbeta med konceptet för den globala Soft Toy kampanjen och mer produktivt ansvara för copy för pressmaterial, webb och manus för film. Jag arbetade även med produktion av film, layout av årsrapporten, strategin för sociala medier, grafisk rådgivning och projektledning av IKEA Foundations nya hemsida i nära samarbete med byrå, samt som webbmaster för www.ikeafoundation.org. Jag arbetade ständigt i nära kontakt med våra samarbetspartners UNICEF, UNDP, Save the Children m fl.

Resultat

Jag fick framförallt fantastiska reaktioner på flera filmer som jag tog fram där samarbetspartners och IKEA:s CEO uttryckte att IKEA äntligen hittat ett sätt att, med tydliga budskap, kort och koncist och på ett engagerande sätt, berätta om verksamheten. Det är också det jag själv är mest stolt över – att jag framförallt har en förmåga att kunna greppa om stora komplexa frågor och göra det begripligt för allmänheten. 


X-Factor

uppdrag

Skapa en kommunikationsstrategi för att driva in publik till X Factors inspelningar av audition inför publik på Sveriges största arenor. Målet var att på 3 veckor få in 12 000 personer till 12 olika sittningar på Hovet, Scandinavium och Malmö Arena. Jag hade även ansvar för logistiken, samt för eventaktiviteter gentemot TV4 och sponsorer. Som publikansvarig var jag ansvarig i studion under inspelningarna och koordinerade arbetet för våra 12 publikvärdar där ett nytt team togs in för varje stad.

Resultat

På grund av en liten budget och kort om tid valde jag att gå ifrån traditionell annonsering och istället satsa på att bygga en Facebook applikation för att skapa en viral spridning. Jag tog själv fram konceptidén och koordinerade arbetet gentemot en byrå. Jag satte även ihop ett team för att genomföra event i de olika städerna och planerade själv innehållet och drev arbetet på plats. Jag arbetade under hela processen nära TV4:s kommunikationsavdelning och pressansvarig. En siffra som först verkade omöjlig, med tanke på att programmet inte börjat sändas än och det inte fanns någon naturlig attraktionskraft, dubblerades nästan. Antalet anmälda landade på 22 000! 


ERICSSON

 

 

UPPDRAG

Leda arbetet med att planera och genomföra informationsdagar för de anställda angående hur de kan bli mer effektiva, flexibla och kostnadsmedvetna med hjälp av bl. a mobilen. Förutom att driva projektet, även ansvara för copy och produktion av marknadsmaterial för en roadshow, samt paketera information för vidare användning.

RESULTAT

Ericsson projekten föll väldigt väl ut med besökare till informationsdagarna som låg långt över uppsatta mål, vilket gjorde att jag fick göra ett kommunikationspaket för att Ericsson själva skulle kunna göra kampanjen i fler städer i Sverige.